Kryeinfermierja

ERMIONI DABAJ

Prej 3 vitesh Znj. Ermioni Dabaj është kryeinfermiere e Spitalit Rajonal Durrës.

EKSPERIENCA E PUNES:

2011- deri tani       Kryeinfermiere në Spitalin Rajonal Durrës

2006 - 2010           Kryeinfermiere në shërbimin e Pediatrise Somatike

2004 - 2006            Infermiere në shërbimin e Pediatrisë Somatike Durrës

2008 - 2009            Mësimdhënie pranë Universitetit jo publik "Kristal " Durrës

 

 EDUKIMI

2000 - 2004           Fakulteti i infermierisë Tiranë

1996 - 2000           Shkolla e mesme e përgjithshme "Olsi Lasko" Durrës

 TRAJNIMET 

Pjesëmarrje në konferencën e  I dhe  II  Mediko -  Kirurgjikale,  Durrës

Pjesëmarrje të ndryshme në konferenca infermieristike  si dhe në takimet e organizuara nga Urdhri i Infermierit të Shqipërisë

Pjesëmarrje në konferencën e parë e të dytë  infermieristike për gjithë Shqipërinë

 20.05.2010 - 03.06 2010     Shkëmbim eksperience me spitalin e Pizes  Santa Ciara  për një  periudhë  2-javore për menaxhimin spitalor

9 Korrik 2010     Workshop i organizuar  nga Urdhri i Infermierit të Shqipërisë për edukimin në  vazhdim                                                                                                   

30 Tetor 2010     Konferenca e II infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, referuese me temën "Triazhimi në shërbimin e pediatrisë" .

29 Tetor 2011   Organizimi i konferencës së tretë infermieristike

Dhjetor 2011    Konferenca e 6-të e QKCSA nga Dr. Isuf Kalo

Dhjetor 2011     Menaxhimi i stafit mbështetës lidhur me planin e emergjencave civile

Mars 2012    Workshopi "Etika dhe Komunikimi "

Prill 2012   Workshopi "Kujdesi infermieror në infeksionet pediatrike"

Prill 2012   Seminari " Shpëtimi i jetës dhe klinika e pranim – urgjencës, Durrës'.=

Maj 2012   Workshopi "Kujdesi  infermieror në infeksionet nozokomiale në klinikën e sëmundjeve të brendshme"

Qershor 2012    Konferenca shkencore Mediko- Kirurgjikale

Korrik 2012  Workshopi  " Kujdesi infermieror në aksidentin vaskular cerebral "

Gusht 2012   Workshopi  "Kujdesi infermieror në pacientë të stresuar  nga sëmundjet kardiake"

Tetor 2012   Referat në konferencën e 4 -te infermieristikes

16-17-19 Tetor dhe 14-15 Nëntor    Pjesëmarrje në trajnimin për profesionistët e shendetesisë

Dhjetor 2012   Workshopi  "Sëmundjet seksualisht të transmetueshme"

13 Dhjetor  2010     Çertifikuar nga autoritetet për kualifikim në Skoci  për " Menaxhimine  e mbetjeve spitalore."

Dhjetor 2012      Kongresi i 5-te ndërkombëtar i telemedicinës

Dhjetor 2012      Konferenc e 7-të QKCSA 

Mars 2013     Workshopi "Kujdesi infermieror në gratë shtatzëna, lehona dhe

fëmijë të porsalindur"

13-15 Maj 2013      Trajnimi tre ditor me temë : "Ngritja e kapaciteteve për monitorim-vlerësim kombëtar organizuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Usaid

27-31 maj 2013     Trajnimi i 4 me trajnerët austriakë me temë: "Shpëtimi i jetës dhe klinika e urgjencës, Durrës"

Shtator 2013      Konferenca e 5- të  shkencore mediko – kirurgjikale"

Tetor 2013      Konferenca e  5-të e infermieristikës

Dhjetor 2013      Workshopi "Një jetë pa kancer" bashkëpunim  me swis cooperation dhe  

SRD si dhe workshop "Vlerësimi dhe trajtimi i urgjencave mjeksore"

Dhjetor 2013     "Patologjitë e lëkurës, sistemit hemopoetik dhe traktit genital femëror "

bashkëpunim  me swis cooperation dhe SRD.
10.02.2014-21.02.2014          "Bazat e menaxhimit shëndetësor "

organizuar nga institucioni i arsimit të lartë Issat.

26.05.2014-30.05.2014           "Traumat  dhe menaxhimi i tyre " mundësuar nga bashkëpunimi i

kryqit të kuq Bregenz -Austri dhe Spitalit Rajonal Durrës

04.06.2014       "Nga zemra fetale tek zemra e të porsalindurit" mundësuar nga bashkëpunimi i Spitalit Rajonal Durrës  me qendrën kombëtare të telemjekësisë

Gjuhët e huaja: Anglisht, Italisht