ZV.drejtoresha e edukimit ne vazhdim

Nëndrejtore e Spitalit, Znj. Fatbardha Reka

Edukimi
Universiteti i Tiranes , Fakulteti i Mjekesise, Tiranë
Shtator 1977 - Maj 1983
Mjeke e Përgjithshme
Spitali Universitar, Tiranë
Mars 1989 – Mars 1990
Specializim për Rheumatologe

Read more: ZV.drejtoresha e edukimit ne vazhdim