ZV.drejtoresha e edukimit ne vazhdim

Nëndrejtore e Spitalit, Znj. Fatbardha Reka

Edukimi
Universiteti i Tiranes , Fakulteti i Mjekesise, Tiranë
Shtator 1977 - Maj 1983
Mjeke e Përgjithshme
Spitali Universitar, Tiranë
Mars 1989 – Mars 1990
Specializim për Rheumatologe

Spitali Universitar, Tiranë
Shtator 1990 - Qershor 1991
Specializim për Masokinez Terapi

Instituti i lartë i kultures fizike "Vojo Kushi", Tiranë
Shkurt 1999 – Prill 1999
Specializim për Fizio Masazho Terapi

Fakulteti i Mjekesisë, Katedra e Kardiologjisë, Tiranë
Prill 1990
Provim Pas Universitar në Rheumatologji

EKSPERIENCAT E PUNËS

Mars 1990 – deri tani Spitali Rajonal Durrës

Mjeke Specialiste, Rheumatologe

 

Maj 2009 – deri tani Webber Naturals , Rajoni Ballkanit Vankuver , Kanada

Drejtuese Teknike , Këshilltare e politikave të mjekimit bashkëkohor

Shtator 2004 – Tetor 2005 Drejtoria e Shëndetit Publik (DSHP)
Drejtore e përgjithshme

Prill 2005 – 2006 Kursi 1-vjeçar për personel Ndihmës-Infermiere & Mami
Drejtore dhe Pedagoge

Maj 2005 – Korrik 2006 Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqërore Durrës
Kryetare e K.M.C.A.P-in e Pathologjisë

Shtator 1983 – Mars 1989 Mjeke e përgjithshme, Maminas

Nëntor 2003 – Mars 2004 Canadian-Albanian League Toronto , Canada
Mjeke vullnetare

Znj. Reka ka njohuri shumë të mira në dy gjuhë të huaja Anglisht ( provim pasuniversitar dhe mbrojtje në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja ) dhe Italisht.