Spitali Rajonal Durrës
Spitali Rajonal Durrës
Spitali Rajonal Durrës
Spitali Rajonal Durrës

Telemedicina

Telemjekesia është ofrimi i shërbimit mjekesor nga distanca, përmes përdorimit te teknologjisë së informacionit dhe komunikimit elektronik që mundëson shkëmbimin e informacioneve shëndetsore të ...

Si të arrini tek SRD?

Na kontaktoni

Adresa: Rruga Telat Noga, Durrës

Telefon: +355 52 222 222

Email: SpitaliDurres@shendetesia.gov.al