Për një shëndet të sigurtë gjatë udhëtimit!

SRD është pjesë e Ipa Adriatic dhe po zbaton në mënyrë të suksesshme projektin AdriHelathMob. Pas takimit të mbajtur në Tiranë, konferenca e rradhës në Kroaci ka mbledhur përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse në projekt. SRD përfaqësohet nga drejtorja e Ardiola Frashëri, nëndrejtorja Fatbardha Reka dhe pĕrfaqësuesi projektit Florian Bilali.