Ipa Adriatic në bashkëpunim me SRD

Këndi i asistencës mjekësore në terminalin e pasagjerëve në Durrës. Ipa Adriatic në bashkëpunim me SRD dhe portin e Durrësit, projekti që ndihmon udhëtarët për çdo emergjence shëndetësore.