Njoftim per Mbledhje Bordi dt 29.07.2016

Ju njoftojme se diten e Premte date 29.07.2016 ora 1200 do te organizohet mbledhja e Bordit ne ambientet e Administrates se Spitalit Rajonal Durres, ne sallen e mbledhjeve .

 

Mbledhja e siperpermendur do te kete paraprakisht rendin e dites si me poshte:

 

1.Kerkese per miratim Projekt-Buxheti per vitin 2017-2019.

 

2. Miratimin e Planeve te Investimeve per vitin 2017-2019.

 

3.Miratim Ndryshim Fondesh.

 

4. Miratim i ndryshimeve ne Regjistrin e Prokurimeve

 

5.Diskutim per mamografin ( riparim ose blerje).

 

6.Per sherbimin me pagese per dhomat 2-she – dhoma “VIP”ne Sherbimet e Neurologjise, Pathologji, Kirugji, Kardiologji.