Njoftim per studentet

Njoftim per te gjithe studentet qe duan te kryejne stazhin e praktikes profesionale 3 mujore : Afati i fundit i pranimit te dokumentave eshte 19 shtator 2016.

 

Dokumentat dorezohen ne Sektorin e Burimeve Njerezore te Spitalit Rajonal Durres