16 Nentor dita boterore e Semundjes pulmonare obstructive klinike SPOK

 

16 Nentor dita boterore e Semundjes pulmonare obstructive klinike SPOK

 

 

 Semundja pulmonare obstructive klinike (SPOK ) eshte shkaktare kryesore e semundshmerise kronike dhe e vdeksmerise ne bote.Kjo semundje  karakterizohet nga ngushtimi i bronkeve qe nuk eshte plotesisht reversible. 

Ngushtimi i bronkeve eshte i vazhdueshem dhe shoqerohet me nje pergjigje inflamatore  jo normale te mushkerive ndaj grimcave dhe gazeve te demshme.

Faktoret e riskut per SPOK


1. Faktoret e veteorganizmit
2. Genet (alfa 1 antitripsina)
3. Mbindjeshmeria e bronkeve
4. Faktoret e jashtem
5. Pirja e duhanit
6. Pluhurat dhe kimikatet profesionale
7. Ndotja e ajrit te ambienteve te mbyllura dhe te hapura
8. Infeksionet

Shenjat klinke

1.Marrje fryme

2.Kolle kronike me sputum

Parandalimi

 

1.Ndalimi i pirjes se duhanit

2.Pakesimi i ekspozimit ndaj grimacave dhe kimikateve profesionale qe shkaktojne SPOK

3.Pakesimi i ndotjes se ajrit ne ambientete e brendeshme dhe te jashtme