Publikim per punesim prane Spitalin Rajonal Durres , 08.06.2017

Spitali Rajonal Durres kerkon te punesoje per nevojat e veta si me poshte:

 

Ø                       Ø  Recepsionist 

 

 

Te interesuarit te dorezojne  dosjen prane Zyres se Personelit ne SRD , ku te paraqiten keto dokumenta :

 

            1 - C.V me  foto

           2- Kerkese per punesim

            3 - Karta e identitetit  (fotokopje)

           4-  Diplome e shkolles se mesme + lista e notave ( e noterizuar)

            5 -  Deshmi penaliteti

            6.- Reference pune ( nga vend i punes se mepareshem)

      

   Preferohen :

1.Nota mesatare mbi8

2.Mosha nen 30 vjec

                3.Kandidati me banim ne Durres      

 

 

·         Afati i dorezimit te dokumentave : Deri ne 5 dite pas publikimit ne buletinin zyrtar te APP

·         Vendi i dorezimit te dokumentave  ,ne Sektorin e Burimeve Njerezore te SRD, nga ora 14.00 deri 16.00.

 

 

 

Publikim per punesim prane Spitalin Rajonal Durres , 20.12.2016 -7

Spitali Rajonal Durres kerkon te punesoje per nevojat e veta si me poshte:

 

Ø                       Teknik i Larte i Laboratorit

 

Te interesuarit te dorezojne  dosjen prane Zyres se Personelit ne SRD , ku te paraqiten keto dokumenta :

 

            1 - C.V me  foto

           2- Kerkese per punesim

            2 - Karta e identitetit  (fotokopje)

           3-  Diplome e shkolles larte, teknik i larte laboratori ,  (e noterizuar)

            4 - Liste e Notave      (e noterizuar)

            5.- Certifikate e e Urdherit te Infermjerit  (e noterizuar)

            6.- Vertetim ne prokurori dhe gjykate qe nuk jeni ne ndjekje penale

            7- Deshmi penaliteti

            8 - Reference pune ( nga vend i punes se mepareshem)

           

 

 

·         Afati i dorezimit te dokumentave : Deri ne 5 dite pas publikimit ne buletinin zyrtar te APP

·         Vendi i dorezimit te dokumentave  ,ne Sektorin e Burimeve Njerezore te SRD, nga ora 14.00 deri 16.00.