Kabineti per ECHO Abdominale

Kabineti për ECHO Abdominale ku kryhen ekzaminime çdo ditë nga ora 8.00 – 12.00.