Kabineti i Ortopedise Infantile

Kabineti i Ortopedisë infantile ku kryhen vizita ambulatore çdo ditë nga ora 8.00 – 15.00 me mjeken specialiste Valentina Kote.