Laboratori Klinik – Biokimik

Pranimi i Analizave në laborator bëhet nga ora 8.00 – 10.00  

Përgjigjet e analizave merren nga ora  14.00 – 15.00  pranë recepsionit.

Shefe e laboratorit është Dr. Majlinda Kallço.