Dokumentacioni i nevojshem per vizitat ne polikliniken e specialiteteve

Te gjithe pacientet qe paraqiten tek mjeku specialist per konsulta mjekesore ose ekzaminime laboratorike apo imazherike duhet te kene ne menyre te detyrueshme:

1-Rekomandimin e mjekut te familjes 

2-Librezen e shendetit 

3-Nje dokument te identifikimit. 

Pacientet qe nuk kane keto dokumenta paguajne tarifen e parashikuar per aktin mjekesor qe do te kryejne.