Shërbimi i Anestezi – Reanimacionit

Ky shërbim është i pozicionuar në katin e dytë të godinës qëndrore të spitalit rajonal. Në të ndërfuten dy shërbime: ai i Kirurgjisë dhe  Obstetrikë- Gjinekologji

• Realizohen intervente të urgjënces, trauma, kirurgji abdominale,ORL, maksilofaciale, okulistike.

• Klinika jonë përballon fluks të madh traumash duke u kthyer në qendër referimi dhe për shumë zona të tjera.

• Reanimacioni i kirurgjisë ofron shërbim dhe ndihmë për shërbimin ë Pathollogjisë, Urgjencës, Pediatrisë dhe Obstretikë – Gjinekologjise, duke funksionuar praktikisht si reanimacion polivalent.

 

Shef i shërbimit është: Dr Bilal Mema.