Klinika e Okulistikes

Patologjite qe trajtohen prane Okulistikes jane: 

-Korigjimi i gabimeve refraktare

-Sëmundjet e  konjuktivës dhe trajtimi kirurgjikal

-Çrregullimet e segmentit anterior

-Sëmundjet e kanalit dhe gjendrës së lotit dhe trajtimi kirurgjikal

-Glaukoma

-Strabizmi

-Diagnostikimi i sëmundjeve retinale  

-Trajtimi bashkohor i kataraktës me metodën e fakoemulsifikimit (ultratinguj)