Kabineti i Fizioterapisë

Pranë shërbimit funksionon edhe kabineti i Fizioterapisë ku realizohet rehabilitimi i patologjive të aparatit lokomotor përmes teknikëve specialistë.

 

 

Shef i shërbimit është Dr.Shk.Mjek. Neritan Myderizi