Klinika e Pediatrisë Somatike

Kjo klinikë është e vendosur në katin e dytë të godinës së pediatrisë. Kapaciteti është 37 shtretër ku trajtohen pacientë me patologji të ndryshme: gjendje febrile të zgjatura, infeksione gastrointestinale, sëmundje pulmonare dhe urinare.