Klinika e Terapisë Intensive

Kjo klinikë gjendet në katin e parë të godinës së pediatrisë. Ajo mbulon shërbimin e kujdesit shëndetësor për femijët me semundje në rrezik per jetën. Klinika ka 15 shtretër dhe 2 mjekë që ofrojnë këtë shërbim.